תעשו אותו כבר רק קרקנד כל שלושת סובובים מחליףנהיה 15 מחליף מפה נהיה 10