ערב טוב!

האם Wrath of the Lich King Account Upgrade לשדרג חשבון לwotlk?
אם משדרגים זה מקבל את התוספת ?? אני צריך מידע
האם משלמים על התוספת אוו רק תשלום חודשי??