קדימה מחר אני מעדכן את הפראגים לשבוע 10.
ומחר תפתח ההצבעה.
מי שטרם העלה, בבקשה.
יש לכם הזדמנות להכניס את עצמכם בגדול לסרט הקהילתי !