כל אחד שמתחייב לשחק את כל המשחקים, לשחק כל 4 ימים לפחות משחק, ובעל מעל 10 הודעות מתקבל בברכה.
שם:
דרך ליצירת קשר:
כינוי בהמצ'י: (חובה)