ההתחברות איטית הוא רושם:
"connecting to steam account:"steam nick
זה רושם את זה אחרי הupdate וזה לוקח מלא זמן
מה עושים?...