קיבלתי באן בגלל ונט מכול ה קלאבים ואני לא יודע כמה זמן זה עזרה כפרה עלכם