תעשו אפדייט לסרברים זה רושם לי שאני בגירסא 48 ואתם ב47 וצריך ליפתוח אליכם