בקשה גאטר בוט מקצועי שאפשר לעשות rates +
לא של godlike או SKILLS