אפי אם אתה רואה את זה בטח כבר חטפת אולקוס

כיב עיכולי (פפטי), המוכר יותר בשם אולקוס, הוא פצע (כיב) בשכבה הפנימית (השכבה
הרירית) המצפה את הקיבה או את התריסריון.

במצב תקין קיים איזון בין הגורמים המגינים על שכבה זו לבין אלו המסכנים אותה.
הפרת האיזון התקין עשויה לגרום נזק לשכבה הרירית ולהביא להתפתחות כיב.

כיב עיכולי שכיח מאוד, וכעשרה אחוזים מהאוכלוסיה יסבלו בשלב כלשהו מחייהם מכיב