*כותרת* (בצד ההורד).

אני מחפש מישהו ישראלי לצאת איתו להרפתקאות בצוותא.