קיבלתי באן לשבוע בגלל קללות ועבר כבר
יותר משבוע ועוד לא הורדתם לטיפולכם

STEAM_0:1:19813255