מותר להשתמש בדבר הזה של השמיים לבנים ואנשים כחולים ואדומים?
אם כן סבבה.
אם לא מה ההשלכות?.