משיהו מכיר אד און טוב כמו crtline משומה הוא לא עובד לי ואני רוצה ליראות את ה crtis שלי