אממ יש לי תאנטיווירוס NORTON 360 ואני בה להיכנס ל BUSTED זה פשוט לא נותןן אומר לי שיש לזה וירוס ואני מוחק ומתקיןן והוא לא נותןןןן ואני לא יכול לצאת מהאנטיווירוסס מה לעשותת