לפני כמה ימים קיבלתי ממישהו בוטים למולטי של CALL OF DUTY 4
לצורך אימונים עשיתי מה שהיה כתוב בהוראות ושלחתי אבל זה לא עובד
אני מש צריך עזרה הנה ההוראות לנפעלת הבוטים
. Extract into your COD4 MW mods folder.
2. Load through ingame mods menu or put '+set fs_game "mods/PeZBOT"' in your iw3mp.exe command line.
3. Set DVARS either through console or commandline;
/set <dvar> <value> (in console).
or
+set <dvar> <value> (on commandline).

DVARS are as follows;

svr_pezbots //number of bots; (defaults to 0)
svr_pezbots_team //team to put bots on, "axis", "allies", "autoassign"; (defaults to "autoassign") זה הבוט שהשתמשתי בו
svr_pezbots_drawdebug //draws bot debug info; 0 or 1; (defaults to 0) (requires developer_script set to 1)
svr_pezbots_dogpack_size //number of dogs spawned when using uav (defaults to 0)
svr_pezbots_skill //global skill level that effects all bots, value between 0 and 1, 1 being highest
//0 being lowest. (defaults to 0.5).
svr_pezbots_mode //sets the mode to start the mod in, options are "dev" and "normal" (defaults to normal)
//(requires developer_script set to 1 and developer set to 1)
svr_pezbots_WPDrawRange //waypoint debug draw range (defaults to 1000 inches).

An example command line would be:

iw3mp.exe "+set fs_game "mods/PeZBOT" +set svr_pezbots 4 +set svr_pezbots_team autoassign"


Example in console:

/set svr_pezbots 4

4. When you start a server make sure to turn off punkbuster


כל זה נעשה אבל כשאני מסתכל ברשימת האנשים שמשחקים במשחק אני לא רואה אף אחד.
ויש עוד משהו כשאני מקליד את הקוד ב-GAME CONSOLE
אני רואה שם כמה חלונות נפתחים אולי תוכלו להגיד לי עם זה עוזר במשהו??
מסגרתי את החלונות האלה בלבן כדי שתראו