שלום לכולם ,אני מפעילאת הבסטאד נכנס למשחק וזה , נכנס לסרבר
זה כותב לי שהוא לא מוצא את הניק שלי , מה זה יכול להיות?!! :O