1.קיבלתי פעמיים קיק בסרברים ואחר כך זה רושם לי שיש לי שם באן
2.זה רושם לי עכשיו שאני לא רשום ואני כן מה הולך איתכם