אני הורג עם מסוק ב ap/ לא בשיגור!והאדמין Go4]XworeN] הביא ליקיק על SPAWONKILL
למרות שלא הרגתי בשיגור..
אחרי זה חזרתי ושוב הרגתי עם מסוק ב ap/ לא בשיגור! והרגתי אותו ואז הוא הביא לי כלא ואחרי זה הוא הישתגר אלי והרג אותי כשהייתי בכלא!
אז אני דורש שיורידו לו את האדמין מייד!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!