הורדתי כמה סקינים למשחק
איך אני סם תסקינים???
כלומר
שיהיו לי במשחק!