מה עם החולצות קהילה עושים עם זה משהו או שכבר אפשר לשכוח מזה?