אני התחלתי לתכנת מוד ואני עשיתי מלא מפקדות. יש להם שערים שעשיתי שהם יפתחו בפקודה.
רק הבעיה שאני רוצה שרק אם אני קרוב לשער ועושה פקודה אז השער יפתח, מישהו יכול לתת לי קוד כזה? (אני לא צריך גם מדריך)