האם מישהו כבר הספיק להוריד את חבילת השירים האחרונה ? והאם היא באמת שווה?