http://sims.yahoo.com/about/castaway...s/jessicas-map

הסיפור כזה-

סוזיקה יצאה לחופשה בסרית מפרס בדיוק בזמן סופה חזקה-המקרה הטיפשי ביותר!
לפחות היא יודעת לשרוד-דבר ראשון היא מדליקה אש,מגלה את הקופים ומוצאת כפר של עוד קורבנות ומגלה את התרבות האבודה של האי.