לכל מי שצריך לדעת FPS מוריד כל דבר.

http://www.gamespot.com/features/6183967/index.html