אוקי הי!!
ניגש לעינין!!:
מה היו הציפיות שלכם מהמוד של VGAMES 3
מה הציפיות שלכם עכשיו!!
מה המטרה שלכם בשרת ה 3

שלי:
הציפיות שלי היו שלא היה שם סאון נוף
הציפיות שלי עכשיו שיורידו את הסאון נוף!!
והמטרה שלי היא לשפר את רמת המשחק שלי!!

ועכשיו תורכם!!