זה מאוד מעניין-
איך מאה צעירים
יכולים להרוס
עולם,
או שניים

אבל אני אף פעם לא מצליח
לחשוב על זה בבהירות.
(אני תמיד בוכה.)
אוף.
הרחיבי, ט' שבט, תשס"ח.
---
אני ממש מצטער, אני פשוט לא מוצא כמעט זמן לפרסם ו/או להגיב כאן, לא עזבתי.

באטל הורן, כ"ץ.