מאז פתיחת החנות יש פרסומות לחנות בכל חור אפילו בין ההודעות שמגיבים...חבר'ה באמת שזה כבר לא נעים...