סרטי בלוריי nct לא עובדים כל מכשיר pal???
רק מי שניסה או שיש לו אתר שכתוב שם או שהוא דיבר אם מי שהוא!
לענות! שלא יענה מי שהוא שראה שמי שהוא כתב בפורום!!!