מתי יהיו עוד כתבות וידאו?
אני כבר רואה שדיי זמן אין כתבות וידאו חדשות