אני חושב שזה נחמד
שכל אחד איך הוא קורא לו בפרינדס

אני
You got me