איך או האים אפשר ליפתוח קובץ DFF?
למה אני מנסה שנתיים ואני לא מצליח