איך הייתם רוצים שמחשקי אסטרטגיה יראו?
מי למלא?
או בשליטה של אחד אחד על כל חייל בגוף שלישי או בכל סגנון אחר?
ספרו לנו
מקווה שזה דווקא יהיה מעניין