בס"ד

כאן אתם כותבים את כול העזרות במשחקי אסטרטגיה,

ואנחנו ננסה לעזור לכם.

שלכם aharonw.