אם לא איכפת לכם אני רוצה שישנו לי את השם ל RiP בסוגריים [] ואז את השם agentxxx