בסוף היום, עם תום הריגושים,
תלתה את פניה לייבוש
על מתלה מתכת דק.

הם קראו לה מפלצת, שדה,
ובה ראו את התגלמות הנורא.
איש לא טרח לבדוק ולראות
שאולי עלה בגורלה,
והיא סתם
בחורה.