איך אני יכול לשים חתימה לשים סמל
איך אני יכול לרשום את כל המשחק אהוב וכל אלה
תודה למי שעונה