וכל הילדים שמגיבים פה כדי שיעלה להם המונה תסתמו.

מחכה לתשובה AviaB