Wartourist בפורום הרשמי של המשחק הכריז שכרגע אין אפשרות להקליט את משחק דרך השחקן עצמו( כלומר אתם יכולים לשכוח מפקודות demorec x או autodemorec ביוטיקומפ ) אלא רק דרך השרת שעליו הוא משחק ( serverside demo ), הוא גם אמר שהם לא מתכננים גם להוסיף את האופציה הזאת בפאטצ'ים הבאים.

מה שאומר שעד הודעה חדשה לא יהיה ניתן להקליט דמואים מצד השחקן

מה שאומר שאם אתם רוצים דמואים מה-LAN הקרוב צריך שעל כל השרתים יהיה מסומן Record demo ואז זה יקליט את המשחק ויהיה אפשר לצפות בשני המתמודדים..