הורדתי את המשחק אני עושה INSTALL ואז זה כותב לי משהו לא מובן ואפשרויות שלי הן או לעשות מחדש (מה שגורם לי להגיע לאותו חלון) או לצאת מה עושים?