ני מכונאי רמה אחרונה איך אני יכול להכנס למשמרת שיכלו להתקשר אלי /service mechanic