אפוס עשיתי בטעות לא נכון! אפשר לנעול למחוק מה שזה לא יהיה!