יש כזה אימיל של מישהו שמשנה שימול בפורום

מה הכתות שלו ?

אחד בפורום GTA צריך