עכשיו עהלכתי פעמים לdmv הוירו בי
כל המזן יש שם אנשים שהורגים לפי דעתי צריך שהיה שםש וטר קבוע שיעמוד שם וישמור