מה זה אומר?
לפי כמה זמן ששחקת במפה? לפי הניקוד הכי גבוה? או אולי לפי הניקוד הכולל בה?