אני רוצה להצטרף לגילדה - נתנו לי שם של מי שאני צריך לשלוח לו הודעה - צירפתי אותו כחבר , אני בא לשלוח לו הודעה בצורת וויספר - ואני לא מצליח זה מעוות לי את הכל שם .
איך אני שולח וויספר למישהו מרשימת חברים ?