להוסיף לסרבר פקודות חדשות?
למשל לקחת את הפקודות מ IWZ או לפחות חלק מהן כגון: Noooooo! !doh וכל שאר המשפטים שם...?

זה דווקא יכול להיות נחמד אם גיוון הפקודות בסרבר[אני מדבר על הפאב] יגדל .