משהו יודע איך הוא קנה ממנו פעם??
והוא עושה בכלל משלוחים לארץ??