אני עולה ויורד אוקטובות, כמו שמעולם לא למדו אותי-
כמו שבוודאי עוד אלומד בעתיד.
אין זה נפלא ונהדר כמו שהמורד יעיד.
בכל זאת בא זה לגנותי:

אולי איני אוכל את המזון שאויבי שונאים-
אך הנאתי, בסוף דבר, שמורה אך ורק לי.