אני צריך לפתוח אחרי שקיבלתי אישור מהמנהל את התוכנה כדי להכנס??