בערוץ שלי, כל מי שמנסה להכנס, זה אומר
Cannot join to channel...must be regiestered (+r)
משהוא יודע איך אני מסדר את זה..